Henric Scunne Hundenberch (Vermelding 12 Okt 1368)

De oudst bekende vermelding van een persoon die de naam Hundenberch draagt dateert van 28 oktober 1368. Tijdens een bezoek aan Goor wordt op die dag Bisschop Jan van Utrecht met 13 metgezellen, gevangen genomen door zijn vijanden, waaronder Henric Scunne Hundenberch. Daarbij werden Henric van Echtenicht en drie anderen doodgeslagen.

Ende daerna in den jaer ons Heren M CCC XVIII op sunte Symons ende Juden avent apostelen was bisscop Jan voerseit mit sinen ghesinde te Goer int stedekijn, dat si niet wiselike en hoeden noch en verwaerden. Want daer quamen in der nacht des bisscops ontseide viande, alse Johan van Zwolms, Engbert van Zal, Otte van der Kemenade, Henric Scunne Hundenberch, Symon van Zwolms, Herman Twickel, ende beclommen dat ombehoede stedekijn, venghen den bisscop mit hem dertienden ende sloeghen doot Henric van Entenicht mit hem derden. (Beke, 1368)
Na afpersing van een losgeld van zestien duizend oude schilden lieten zij de bisschop weder vrij. (Döhmann, 1924).

Henric Scunne Hundenberch is een tijdgenoot van Rudolphus de Thillicte en mogelijk Johan van Dillicht genaamd Hondenberg uit het geslacht Hundeberch van Dillichte
Döhmann noemt het is twijfelachtig, of ook Hendrik Schume van Hundenberg een lid dezer familie was. (Döhmann, 1924).  Het is mijns inziens echter ook niet uit te sluiten. Er is tot op heden geen informatie hieromtrent naar voren gekomen.