Over Borgen en Veldnamen

Familienamen kwamen van boerenerven

Mensen in Oost Nederland ontleenden vroeger vaak hun achternaam aan aan de boerderij waar ze woonden of geboren waren. Ook konden kinderen vroeger de familienaam van de moeder meekrijgen. Als een man introuwde op een boerderij waar als opvolgster alleen een dochter was, kreeg hij dus de familienaam van zijn vrouw en dat gold ook voor hun kinderen. (entoen.nu).

Daarom begint de zoektocht naar de naam Hondeborg met overzicht van burcht-, veld- en erve-namen, die al eeuwen lang voorkomen  in noord-oost Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland