Het geslacht Hondeborg van Zenderen/Borne <1678 - Heden

De eerste generaties

Jan (van de Hondeborg)  *<1654

Op 9 Februari 1690 trouwt Lemme Jansen van de Hondeborg met Hendrik Hendriksen van ’t Broekhuis (DTB Delden).

Daarmee is Lemme’s vader Jan – Afgeleid van het Patroniem –  de oudst beschreven persoon met de naam Hondeborg afkomstig uit Zenderen en omgeving.

Het is waarschijnlijk dat hij het familiehoofd Hondeborg is dat is opgenomen in de accijnsregisters van Borne 1n 1675, onder de buirschap Senderen.

Van Jan zijn twee kinderen bekend, Lamberta (Lemme), geboren vóór 1672 Lambert of Elisabeth, geboren vóór 1678.

Jan is het stamhoofd van de huidige families Hondeborg, tien generaties later. De stamboom van Jan van de Hondeborg is het best te volgen in Genealogieonline.nl De tweede generatie,  en enkele geselecteerde nakomelingen zijn hieronder uitgelicht.

Lamberts (Lemme) van de Hondeborg (*<1672)

In 1690 trouwt Lemme van de Hondeborg met Hendrik Hendriksen van ’t Broekhuis. Bij Hendrik Hendriksen gaat het waarschijnlijk om Henric(us) Hundebrinck.

In 1692, 1695 en 1696 zijn Lamberta Hondeborg en Henric Hundebrinck vermeld als ouders bij de doop van hun kinderen Henricus, Getrudis en Gerardus Hundebrinck (1696).

Daarnaast is oudtante Lamberta getuige bij de doop van Lambertus Lette (1722) en Henrica Huevel 1725).

Lambert en Elisabeth (op de Hondeborg) *<1678

Op 20 September 1713 trouwt Jan Lambertsen op de Hondeborg met Hendrina Hendriksen op Segger.

Op 7 Januari 1714 trouwt Mette (Mechtild) van de Hondeborg met Jan Hendriksen van de Aa.

Uit andere bronnen weten we dat Lambert getrouwd was met Elisabeth op de Hondeborg. Het is niet vast te stellen of Lambert dan wel Elisabeth een kind was van stamvader Jan.

Elisabeth is getuige bij de doop van Johannes ten Avendijck (1679), Hendricus Hundebrinck (1692), Kleinzoon Lambert Hondeborg (1714), en van kleindochter Euphemia van de Aa, in 1714.

Losse personen Hondeborg

Uit bronnen zijn ons penkele personen bekend rond Zenderen met de naam Hondeborg, waarvan de relatie met stamvader Jan niet kon worden bepaald. Zijj zijn daarom als apart, losstaand startpunt in de Genealogie opgenomen.

Henricus Hondeborg *<1695

Op 4 Januari 1717 wordt te Borne gedoopt Henricus Hondeborg, uit Joanne en Christina. Voor meer gegevens wordt verwezen naar de pagina Verantwoording.

Gerard Hondeborg *<1699

Op 30 Juli 1717 wordt gedoopt Gerard Hondeborg, zoon van ?erard (Gerard) en Henrica. getuigen zijn Adel. Hond? en ? Zegger.

Er is veel voor te zeggen dat deze zoon Gerard dezelfde persoon is als  Gerard Hondeborg, zoon van Joannes op de Hondeborg en Hendrina op Segger, en vader van zeven kinderen met Aleidis Sander. Voor deze overwegingen wordt verwezen naar de pagina Verantwoording.

Om consistent te blijven met de aantekening in het Doopboek uit 1717 is er voor gekozen om van de vader Gerard een apart startpunt te maken, met daaraan gekoppeld slechts zijn huwelijk met Henrica en de geboorte van zoon Gerard.

Gerrit Janzen Hondeborg *<1731

Op 4 december 1749 trouwt Gerrit Janzen Hondeborg uijt Senderen met Aele Berends uijt de Deldener Esch.

Er zijn nog geen gegevens gevonden die Gerrit en zijn vader Jan in verband brengen met de overige familie Hondeborg uit Zenderen in die tijd. Vandaar dat van Gerrit Janzen Hondeborg een apart startpunt is gemaakt.

Henrica Hondeborg *<1734

Op 12 Augustus 1752 is Henrica Hondeborg peter bij de doop van Joes Hondeborg, zoon van Geradus (Hondeborg) en Aleyd (Sander).
Op 25 oktober 1756 is Henrica Hondeborg peter bij de doop van Gerardus Högte, zoon van Lambertus en M(ar)’ia.

Het is aannemelijk dat Henrica familie is van Gerard(us) Hondeborg, maar er zijn geen gegevens over een relatie gevonden. Vandaar dat van Henrica Hondeborg een apart startpunt is gemaakt.

Janna Hondeborg *<1756

Janna Hondeborg wordt op 6 november 1774 opgegeven als de overleden vrouw van Jan Veltink, bij diens huwelijk met Elisabeth Velthuijs.

Er zijn nog geen gegevens gevonden die Janna Hondeborg in verband brengen met de overige familie Hondeborg uit de regio in die tijd. Vandaar dat van Janna Hondeborg een apart startpunt is gemaakt.

Berendina Hondeborg *<1747

Berendina Hondeborg, gewoond hebbende en overleden te Delden, wordt opgegeven als de moeder van Hendrika Veltink bij diens overlijden in 1845. Als vader wordt opgegeven Jan Veltink. Hendrika was bij overlijden 81 jaar oud. Dat betekent dat haar moeder Berendina Hondeborg geboren moet zijn vóór ca 1747.

Het valt op dat Jan Veltink wordt aangegeven als echtgenoot van zowel Berendina Hondeborg als Janna Hondeborg. Mogelijk zijn Janna en Berendina één en dezelfde persoon. Gezien de brondata is van Berendina Hondeborg een apart startpunt is gemaakt.

Jan Hondeborg *1750

In mijn genealogie heb ik opgenomen: Jan Hondeborg, geboren 25 Mei 1750, beroep Wever. Ik kan op dit moment de bron van  deze gegevens niet terugvinden, maar wil ook deze persoon (nog) niet verwijderen. Koppelingen met anderepersonen zijn er niet.

Gertuid Homborg *<1710  †<1730

Geertruit Homborg is vermeld als de overleden vrouw van Hermen Jansen bij diens huwelijk op 9 juli 1730.
De naam Homborg wordt ook gebruikt voor personen die in andere bronnen Hondeborg worden genoemd. Vanwege een mogelijke familierelatie is Geertruid Hondeborg als opgenomen als startpunt in de Genealogie.

Berent van Homborg *<1712

Op 18 december 1730 trouwt Berent van Homburg uit Delden met Jenneken Wiecherink.
De naam Homborg wordt ook gebruikt voor personen die in andere bronnen Hondeborg worden genoemd. Vanwege een mogelijke familierelatie is Berend van Homborg opgenomen als startpunt in de Genealogie.

Wetenswaardigheden over de familie uit Zenderen/Borne/Delden

Opleiding

In het Vuurstedenregister is de naam opgenomen als “Hundeborch”. Deze familie is opgenomen onder de belastingbetalers, dwz. niet onder de “Paupers”.

Kunnen schrijven, beroepen, de eerste die een register ondertekend.

Naam over via de vrouwelijke lijn