Genealogie

Op de Genealogie pagina’s geef ik een overzicht van alle personen die de naam Hondeborg (of variantie daarop) voer(d)en en hun familierelaties.

Voor de gedetailleeerde genealogie wordt gebruik gemaakt van online genealogie-applicaties.

Op mijn zoektocht ben ik de volgende geslachten tegengekomen. Deze geslachten zijn óf met zekerheid niet met elkaar verwand, óf een link ertussen is niet aangetroffen.

Beschriijving en wetenswaardigheden van de diverse familietakken zijn opgenomen eigen pagina’s. Voor nieuwe lezers wordt de bovenstaande volgorde aangeraden.