Context

Index

Inwoners Borne en omstreken in 1675

De accijnsregisters van 1675 voor Borne en Delden geven ons enig inzicht in de bevolking in die tijd. Onder Borne worden vermeld: Het dorp Borne, en de buurschappen Senderen (Zenderen), Hartmen (Hertme) en Borner Broek (Bornerbroek).

Onder Delden worden vermeldt: het dorp Hengelo en de Buerschappen Deldener Esch, Oele, Aseloe, Beckum, Bentele, Hengevelt, Woolde, Deldener Broeck, Wedehoen & Cotwick en Hengeler Veltzijdt

Het hoofdgeld was een belasting die betaald moest worden door ieder inwonend gezinslid boven een bepaalde leeftijd. Bij resolutie van de Staten van Overijssel van 14 april 1675 zou het gezinshoofd vijftien stuivers moeten betalen voor iedereen die ouder was dan zestien jaar.

Er wonen rond 1675 nog maar weinig mensen in deze streek. 

Het aantal families (met tussen haakjes het aantal “Hoofden” waarvoor belasting werd betaald) is opgenomen in onderstaande tabel.

PlaatsHoofdenPaupersTotaal
Doerps Borne8429113
Buirschap Senderen10644150
Buirschap Bornerbroek531366
Buirschap Hartmen31940
Totaal27495369

In totaal zijn er slechts 242 families vermeld het dorp Borne en de omliggende 3 buurtschappen. Wat opvalt is dat er meer families in de omliggende buurtschappen wonen dan in het dorp Borne. Hieruit valt af te leiden dat in die tijd in die omstreken voornamelijk op het platteland werd geleefd.

Één op de vier families rond Borne werd geregistreerd als “Pauper” en hoefde geen belasting te betalen.

Ook het aantal families rond Delden, waarvan Azelo grenst aan Zenderen, is beperkt:

PlaatsHoofdenPaupersTotaal
26
Buerschap Deldener Esch511061
Buerschap Oele40848
Buirschap Aseloe26632
Buirschap Beckum30535
Buirschap Bentele56359
Buirschap Hengevelt46450
Buirschap Woolde61970
Buurschap Deldener Broeck581573
Buurschap Wedehoen & Cotwick939102
Dorp Hengeloe581068
Hengeler Veltzijdt14115
Totaal55980613

Één familie Hondeborg in Borne en Delden

Als één van de families wordt vermeld “Hundeborg” of “Hundeborch“, en wel in de buurtschap Zenderen. De familie betaald belasting voor 1 “Hoofd” en voor 1 “Vuurstede”.